Redaktor numeru: Iwona Sójkowska, Justyna Zawada
Redaktor naczelna: Lidia Derfert-Wolf
Korekta: Beata Antczak-Sabala, Zuzanna Helis, Iwona Sójkowska
Redakcja techniczna: Joanna Broniarczyk

Opublikowane: 2021-04-20