Plan numerów „Biuletynu EBIB” na 2021 r.

Nr 196 (Luty)

 • O bibliotekach sprzed ery cyfrowej
 • Redakcja: Katarzyna Kozak, Agnieszka Celej

Nr 197 (Kwiecień)

 • Edukacja informacyjna i medialna w bibliotekach
 • Redakcja: Iwona Sójkowska, Justyna Zawada

Nr 198 (Czerwiec)

 • Czy jest tu jeszcze biblioteka? Nowe wyzwania, zadania i kompetencje
 • Redakcja: Lidia Derfert-Wolf, Beata Starosta

Nr 199 (Sierpień)

 • Zrównoważony rozwój a biblioteki
 • Redakcja: Beata Antczak-Sabala, Joanna Broniarczyk

Nr 200 (Październik)

 • Otwarte dane
 • Redakcja: Marzena Marcinek, Henryk Hollender

Nr 201 (Grudzień)

 • Kultura wizualna w bibliotekach
 • Redakcja: Agnieszka Celej, Iwona Sójkowska

Więcej o planowanych tematach http://www.ebib.pl/?p=22028