Redaktor numeru: Beata Antczak-Sabala, Danuta Brzezińska
Redaktor naczelna: Lidia Derfert-Wolf
Korekta: Beata Antczak-Sabala, Zuzanna Helis, Milena Śliwińska
Redakcja techniczna: Joanna Broniarczyk

Opublikowane: 2022-06-24