Redaktor numeru: Marzena Marcinek, Aneta Kowalska
Redaktor naczelna: Lidia Derfert-Wolf
Korekta: Beata Antczak-Sabala, Milena Śliwińska, Katarzyna Kozak
Redakcja techniczna: Joanna Broniarczyk

Opublikowane: 2020-11-17