Redaktor numeru: Marzena Marcinek, Joanna Broniarczyk
Redaktor naczelna: Lidia Derfert-Wolf
Korekta: Milena Śliwińska, Zuzanna Helis
Redakcja techniczna: Joanna Broniarczyk

Opublikowane: 2022-05-15