Redaktor numeru: Marzena Marcinek, Henryk Hollender
Redaktor naczelna: Lidia Derfert-Wolf
Korekta: Zuzanna Helis, Milena Śliwińska
Redakcja techniczna: Joanna Broniarczyk

Opublikowane: 2021-10-31