Redaktor numeru: Agnieszka Celej, Lidia Derfert-Wolf, Iwona Sójkowska
Redaktor naczelna: Lidia Derfert-Wolf
Korekta: Iwona Sójkowska, Katarzyna Kozak, Izabella Milewska-Warta
Redakcja techniczna: Joanna Broniarczyk

Opublikowane: 2020-09-10