Numer sponsorowany

Redaktor numeru: Iwona Sójkowska
Redaktor naczelna: Lidia Derfert-Wolf
Korekta: Katarzyna Kozak, Zuzanna Helis
Redakcja techniczna: Joanna Broniarczyk

Opublikowane: 2020-04-15